O projektu

20. – 21.11.2020. - FINALE

Promocija poduzetništva

Kratak opis projekta

Hrvatska gospodarska komora Partner je na projektu pod nazivom „Promocija poduzetništva (KK.03.1.2.24.0001)“ kojem je svrha poboljšati negativnu percepciju poduzetništva u Republici Hrvatskoj i time omogućiti stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kao temelj za osnivanje, rast i razvoj poduzeća te društva u cjelini.

Jedna od aktivnosti unutar navedenog projekta je i organizacija i održavanje dva Hackathon natjecanja putem online portala kojima je cilj okupiti timove mladih informatičara, ekonomista i dizajnera koji će se natjecati u izradi programskog rješenja/aplikacije koje će služiti za edukaciju i usmjeravanje poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja.

Ciljevi projekta

Svrha dva online Hackathon natjecanja je okupiti timove mladih informatičara, ekonomista i dizajnera u svrhu izrade kreativnog i praktičnog programskog rješenja/aplikacije za identificirani problem u području poduzetništva. Organizacijom Hackathona nadalje je cilj motivirati studente za vlastite poslovne pothvate temeljene na digitalnim inovacijama i upoznati postojeće poduzetnike s važnosti digitalnih alata u poslovanju.

Ukupna vrijednost projekta: 38.000.000,00 HRK
Odobrena bespovratna sredstva: 38.000.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 02.01.2016. do 02.01.2021.
Kontakt osobe za više informacija: Franjo Vukić, fvukic@hgk.hr
Više informacija na: http://www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Hrvatske gospodarske komore.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Hrvatske gospodarske komore.